Молодіжна спілка поляків України ' Квіти Полонії'

HYMN PAŃSTWOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
HYMN PAŃSTWOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ВІДЕО

 

„Mazurek Dąbrowskiego”

Słowa: Józef Wybicki, 1797 r.

 

Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 

Szablą odbierzemy. 

 

Marsz, marsz Dąbrowski, 

Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 

Złączym się z narodem. 

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 

Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 

 

Marsz, marsz ... 

 

Jak Czarniecki do Poznania 

Po szwedzkim zaborze, 

Dla Ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 

 

Marsz, marsz ... 

 

Już tam ojciec do swej Basi 

Mówi zapłakany - 

Słuchaj jeno, pono nasi 

Biją w tarabany. 

 

Marsz, marsz .. 

 

Niemiec, Moskal nie osiędzie,

Gdy jąwszy pałasza

Hasłem wszystkich zgoda będzie

I Ojczyzna nasza.

 

Marsz, marsz, Dąbrowski…

 

Na to wszystkich jedne głosy:

Dosyć tej niewoli!

Mamy Racławickie kosy

Kościuszkę, Bóg pozwoli

 

Marsz, marsz, Dąbrowski.

Ешчэ Польска не згинэўа

Кеды мы жыемы.

Цо нам обца пшэмоц вжеўа

Шаблён одбежэмы.

 

Марш, марш, Домбровски…,

З жеми вўоскей до Польски,

За твоим пшэводэм

Зўончым щен з народэм.

 

Пшэйджем Висўэн, пшэйджем Вартэн,

Бэнджем Поляками,

Даў нам пшыкўад Бонапартэ

Як звыченжачь мамы.

 

Марш, марш, Домбровски…,

 

Як Чарнецки до Познаня

По швэдзким забожэ,

Для Oйчызны ратованя

Вручим щен пшэз можэ.

 

Марш, марш, Домбровски…,

 

Юж там ойчец до свэй Бащи

Муви запўаканы:

"Сўухай ено, поно нащи

Биён в тарабаны.»

 

Марш, марш, Домбровски…,

 

Немец, Москаль не ощендже,

Гды ёнвшы паўаша

Хасўэм вшыстких згода бэндже

 

И Ойчызна наша.

 

Марш, марш, Домбровски…,

 

На то вшыстких еднэ гўосы:

Досычь тэй неволи!

Мамы Рацўавицке косы

Кощчюшко, Буг позволи.

 

Марш, марш, Домбровски…,

Іще Польща не загибла,

Якщо ми ще живі.

Що вороги відібрали,

Шабльой  одберемо. 

 

Марш, марш, Домбровський ...

З землі йтал’янськой до Польщі.

Під твоїм приводом

З'єднаємося з народом.

 

Перейдемо Віслу, перейдемо

Варту,

Будемо поляками.

Дав нам приклад, Бонапартэ,

Як звитяжить мусим  

 

Марш, марш, Домбровський ...

 

Як Чарнецький до Познані 

По шведській навалі 

Для Вітчизни порятунку

Вернемсь через море.

 

Марш, марш, Домбровський ...

 

Вже там батько своєй Басі 

Каже заплаканий:

«Слухай, схоже,  доцю,  наші

Б'ють у барабани ».

 

Марш, марш, Домбровський ...

 

Німець, москаль не усидить,

Як піднявши палаш,

Гаслом усіх нас згода стане

 

І Вітчизна наша.

 

Марш, марш, Домбровський ...

 

На оце всі в один голос:

Досить тій неволі!

Маєм ми рацлавицькі коси,

Костюшка, й Бог позволе! ". 

 

Марш, марш, Домбровський ...

 

 

Гімном Польщі є «Мазурка Домбровського», написана Я. Вибіцкім в 1797 р. У 1831 р. стає національним гімном, в 1927 р. – державним гімном Польщі. У 1948 р. був затверджений владою ПНР і в 1976 р. закріплено в конституції.
Державний гімн Польщі
З 1918 по 1927 рік Польща не мала офіційного національного гімну. У цей період виконувалося кілька народно-патріотичних пісень: «Богородиця», «Боже, який Польщу», «Рота» і «Мазурка Домбровського», які сприймалися як неофіційні національні гімни. 26 лютого 1927 відбулося голосування, в результаті якого «Мазурка Домбровського» була названа гімном Польщі.
«Мазурка Домбровського» стала неофіційним гімном польським під час листопадового повстання 1830 р. і разом з хвилею польських емігрантів поширилася по Європі. Взявши мазурку за зразок, угорський етнограф Даніель Турі написав пісню “Ще Угорщина не вмерла». Л. Гай, один з натхненників хорватського національного відродження, створив «Пісня хорватів», а в 1848 р. словак Самюель Томасік на основі «Мазурки Домбровського» написав гімн «Гей, слов’яни». Ця пісня була також переведена на російську мову й стала гімном «панславістського руху».
Після 1918 р. в незалежній Польщі, прихильникам визнання «Мазурки Домбровського» офіційним гімном Польщі, довелося домагатися цього 8 років. Прихильники національної демократії висловлювалися на користь «Роти», легіонери Пілсудського – за «Першу бригаду». Пропонувалися також «Богородиця», «Варшав’янка» і «Gaude Mater Poloniae». Суперечки були настільки запеклими, що питання про гімн не було обумовлене в Конституції 1921 року.
І лише у 1926 році Міністерство у справах релігії і загального освіти ухвалило рішення, згідно з яким «Мазурка Домбровського» стала гімном Польщі.

 

"Mazurek Dąbrowskiego" (Dabrowski's Mazurka) - официальное название"Jeszcze Polska nie zginęła" (Poland Has Not Yet Perished) - так же называют по первой строке"Pieśń Legionów Polskich we Włoszech" (Song of the Polish Legions in Italy) - первоначальное название гимна Польши  - "Песнь польских легионов в Италии"
Слова: Józef Wybicki  Музыка: traditional  Принят: 1927
1. Jeszcze Polska nie zginęłaKiedy my żyjemy.Co nam obca przemoc wzięła,Szablą odbierzemy.
CHORUS:Marsz, marsz, Dąbrowski,Z ziemi włoskiej do Polski.Za Twoim przewodem,Złączym się z narodem.
2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,Będziem Polakami.Dał nam przykład Bonaparte,Jak zwyciężać mamy.
Chorus
3. Jak Czarniecki do PoznaniaPo szwedzkim zaborzeDla ojczyzny ratowaniaWrócim się przez morze.
Chorus
4. Już tam ojciec do swej BasiMówi zapłakany –Słuchaj jeno, pono nasiBiją w tarabany.
Chorus  


Текст гимна Польши на английском языке


1. Poland has not yet perished. As long as we live, What foreign violence has seized, With sabres in hand we will retrieve.
CHORUS:March! March, Dabrowski! From Italy to Poland! Under your command Unite us as a people.
2. Cross the Vistula and Warta We shall be Poles; Bonaparte has shown us The way to victory.
Chorus
3. Like Czarniecki to Poznan, After the war with the Swede,To save our country,We shall return by sea.
Chorus
4. A father, in tears, says to his Basia: "Just listen, it seems that our people are beating the drums."
Chorus


 Перевод гимна Польши


Перевод гимна Польши на русский язык (ВАРИАНТ 1)


Ещё Польша не погибла, Если мы живы. Всё, что отнято вражьей силой, Саблею вернём.
Марш, марш, Домбровский… С земли итальянской в Польшу. Под твоим руководством Соединимся с народом.
Перейдём Вислу, перейдем Варту, Будем поляками. Дал пример нам Бонапарт Как должны мы побеждать.
Марш, марш, Домбровский…
Как Чарнецкий в Познань, После шведской оккупации, Для спасения родины Вернёмся через море.
Марш, марш, Домбровский…
Уже там отец своей Басе, Говорит заплаканный: „Слушай, Бася! Это нашиБьют в барабаны".
Марш, марш, Домбровский…  


Перевод гимна Польши на русский язык (ВАРИАНТ 2)


Ввеки Польша не погибнет,Если мы живем!Что враги у нас отняли,Саблями вернём!
Марш, марш Домбровский!Из Италии в Польшу!С народом и страною,Жить одной судьбою!
Вислу перейдем и Варту,Польшу возродим!Нам примером Бонапарт!Знаем: победим!
Марш, марш Домбровский!
Как тогда Чарнецкий в Познань,Шведам дав отпор.Чтобы Родину спасти,Море перейдем!
Марш, марш Домбровский!
И отец дочурке скажетС радости слезами:
Бьют там в барабаны!
Марш, марш Домбровский!
Оригинальный текст "Мазурки Домбровского" содержал еще дополнительно две стофы, которых нет в официальном гимне:
Немец, Москаль не усидит,Когда подняв палаш,Общим кличем станут согласиеИ наша Родина.
Марш, марш, Домбровский…
На это все в один голос:Хватит этого рабства!Есть у нас рацлавицкие косы,Костюшко, и Бог нам поможет.
Марш, марш, Домбровский…
Гімн Укрїани

 

Державний Гімн України (до 6 березня 2003 року)

Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.


слова — П. Чубинський (виправлені Вербицьким)
музика — М.Вербицький

 

играть на гитареОбновлен 29 фев 2016. Создан 20 янв 2013