Молодіжна організація поляків і інвалідів України 'Квіти Полонії' +380505329250

Звіт за 2018 рік
 

 

Звіт за  2018 рік

 


«МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛЯКІВ І ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ «КВІТИ ПОЛОНІЇ»

 

 

 

Зміст

 

1.  Місія та завдання організації

2.  Послуги, які надає організація

3.  Основні досягнення (коротко про основні успішні проекти, цифри, конкретні факти)

4.  Організаційна структура: колективний керівний орган, засновники, команда

5.  Основні сектори, де працює організація та клієнти.

6.  Основні проекти виконані за звітний період.

7.  Інформація про партнерів ТА ДОНОРІВ(коаліції, мережі, рухи)

8.  Інформація про волонтерів

 

9.  Фінансова частина:

аДовідка про проходження аудиту –

бФінансові показники організації –

10. Контактна інформація (телефон, поштова адреса, соціальні мережі, електронна пошта)

 

 

 

1. Місія та завдання організації
Наша місія  це впровадження передових методів в реабілітації, єднання поляків, вивчення мови,  створення центрів реабілітації.
Завдання:

Сприяти змінам в Україні, працевлаштуванню та реабілітації інвалідів, сучасному навчанню, в тому числі забезпеченню обміну досвідом та отримання знань про послугу раннього виявлення шляхом організації та проведення навчань,  консультації (створення робочих місць для інвалідів, енергетичні "зелені" технології на селі та в місті, навчальні заклади, сприяєння працевлаштуванню інвалідів в нами створених пільгових підприємствах організації).


2. Послуги які надає організація

Проект "ANGEL ANIMALS OF UKRAINE" по співпраці з тваринами в соціалізації, адаптації та реабілітації ветеранів війни (АТО); неповносправних, включаючи аутистів, з синдромом Дауна, дитячим церебральним паралічем, затримкою психомовного та психомоторного розвитку, різними генетичними порушеннями, психоемоційними розладами і ранніми порушеннями дитяче-батьківських відносин, з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату і ін.

3.  Основні досягнення
Організація заснована та проводить свою діяльність в соціальній сфері з 2000 року, активності: танцювальні та поетично-бардівські фестивалі (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2014 роки), поетична збірка віршів та пісень (антологія) " Проникливість" (2006, 2008, 2012) та інші. Конкурс-конференція по євроінтеграціїї 2013 рік  " Єдина історія - єдине майбутнє" за участю віце-консула Республіки Польща пані Аніти Сташкевич.
З 2017 року ГО «МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛЯКІВ І ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ «КВІТИ ПОЛОНІЇ» заснувала, знайшла партнерів та виконує проект ANGEL ANIMALS OF UKRAINE"

 

4. Організаційна структура:
колективний керівний орган –збори
 засновники Організації в 2000 році згідно законодавства втратили всі свої права та обов’язки після її реєстрації,

Команда Організації  на 2019 рік складається з 20 волонтерів

5.Основні сектори, де працює організація та клієнти особи з інвалідністю та ветерани війни (АТО)

6. Основні проекти виконані за звітний період: «АНГЕЛ АНІМАЛЗ УКРАЇНИ» по співпраці з тваринами в соціалізації, адаптації та реабілітації ветеранів війни (АТО)= креативну платформу взаємодії   по застосуванню вмінь, талантів і навичок як то арт-терапія і інші, передових методів і тренінгів по навчанню самих тренерів-методистів і отримувачів послуг анімалотерапії в адаптації та реабілітації.
проект передбачає психологічну та фізичну реабілітацію і адаптацію ветеранів війни(АТО) та осіб з інвалідністю, обмеженими можливостями, в першу чергу учасників бойових дій - воїнів з ПТСР після АТО та членів сімей загиблих УБД, а також діток-аутистів та з ДЦП, молоді та жінок після стресу на першому етапі, 
2 етап - реабілітація осіб з інвалідністю та обмеженими можливостям по зору, слуху та з фізичними вадами (в тому числі колясочники, травми рук).
Фази проведення проекту: підготовка команд тренерів та наших розумних помічників-друзів серед тварин, підготовка приміщення, підготовка земельних ділянок, проведення іспитів команд, отримання сертифікатів, послуги (реабілітація)
Напрями проекту: каністерапія, іпотерапія, апітерапія, арттерапія, ерготерапія.
7. Інформація про партнерів ТА ДОНОРІВ(коаліції, мережі, рухи)

 

Партнери проекту : 
1. "МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (АТО) «СТРУНИ СЕРЦЯ»  Головний
2. "Молодіжна організація поляків і інвалідів України "Квіти Полонії"
3. 
"ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ КІНОЛОГІЧНОГО СПОРТУ"
4. "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КАНІСТЕРАПЕВТІВ" та її Полтавська філія 

5. "ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ОЗДОРОВЧОЇ ВЕРХОВОЇ ЇЗДИ "РІДНІ ПРОСТОРИ"

6. КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА (Департамент соціального захисту населення та питань АТО) 

7. Комунальний заклад «ЄДИНИЙ ЦЕНТР НАДАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ МІСТА КОЛОМИЇ"

8. "КРЕМЕНЧУЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА СПІЛКА ПСИХОЛОГІВ, ПСИХІАТРІВ І НАРКОЛОГІВ"

 

 

8. Інформація про волонтерів
Організація має у складі  волонтерів, що працюють безкоштовно, серед них – 14 власників собак, дресирувальники, викладачів, юристів, економістів, психологів, реабілітологів, які, окрім праці в сфері анімалотерапії для інвалідів та ветеранів, навчаються задля покращення своїх якостей.

 

9. Фінансова частина:
аДовідка про проходження аудиту – ЗА 2019 НЕ ПОТРЕБУЄ

b.  Фінансові показники організації –0 - проект виконувався власними силами безоплатно волонтерами за їх рахунок та за рахунок партнерів

10. Контактна інформація (телефон, поштова адреса, соціальні мережі, електронна пошта)

 

0505329250
квартал 278-23-24, Кременчук, 39627
https://www.facebook.com/kwiatyPolonia/


dobrotno@ukr.net

 

 

Додаток 1

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

 

суб’єкта малого підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

 

01

 

Підприємство

 ГО «КВІТИ ПОЛОНІЇ» 

 

за ЄДРПОУ

 

25784451  

 

Територія

 

 

за КОАТУУ

 

 5322486301

 

Організаційно-правова форма господарювання

 

 

за КОПФГ

 

 815

 

Вид економічної діяльності

 

 

за КВЕД

 

 94.99

 

Середня кількість працівників, осіб

 0

 

 

 

 

 

Одиниця виміру: тис. грн  з одним десятковим знаком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса, телефон

 С Нова Знам’янка, вул В Терешкової 1 Кременчуцький район Полтавська обл 39705, 0505329250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Баланс

Форма № 1-м

 

Код за ДКУД  

 

1801006

 

 

 

 

на ______31.12.______ 2018 __ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Необоротні активи

 

 

0

 

 

0

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

0

 

 

0

 

 

Основні засоби:

1010 

 

0

 

 

0

 

 

первісна вартість

1011

 

0

 

 

0

 

 

знос

1012

 

(                    )

 

 

(         )

 

 

Довгострокові біологічні активи

1020

 

0

 

 

0

 

 

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

 

0

 

 

0

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

0

 

 

0

 

 

Усього за розділом I

1095

 

0

 

 

0

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

 

 

 

 

Запаси:

1100

 

0

 

 

0

 

 

у тому числі готова продукція

1103

 

0

 

 

0

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

0

 

 

0

 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125 

 

0

 

 

0

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

 

00

 

 

0

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

0

 

 

0

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

0

 

 

0

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

0

 

 

0

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165 

 

0

 

 

0

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

0

 

 

00

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

0

 

 

0

 

 

Усього за розділом II

1195

 

0

 

 

0

 

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

0

 

 

0

 

 

Баланс

1300

 

0

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Власний капітал

 

 

 

 

 

0

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

 

0

 

 

0

 

 

Додатковий капітал

1410

 

0

 

 

0

 

 

Резервний капітал

1415

 

0

 

 

0

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

0

 

 

0

 

 

Неоплачений капітал

1425

(

0

   )

(

0

)

 

Усього за розділом I

1495

 

0

 

 

0

 

 

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

 

0

 

 

0

 

 

III. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

0

 

 

0

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

1610

 

0

 

 

0

 

 

товари, роботи, послуги

1615

 

0

 

 

0

 

 

розрахунками з бюджетом

1620 

 

0

 

 

0

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

0

 

 

0

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

0

 

 

0

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

0

 

 

0

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

0

 

 

0

 

 

Інші поточні зобов’язання

1690

 

0

 

 

0

 

 

Усього за розділом III

1695

 

0

 

 

0

 

 

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

0

 

 

0

 

 

Баланс

1900

 

0

 

 

0

 

 

2. Звіт про фінансові результати

 

за ______рік______ 20 _18_ р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2-м

 

 

 

 

 

 

 

 

Код за ДКУД  

 

1801007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

0

 

 

0

 

 

 

Інші операційні доходи

2120

0

 

 

0

 

 

 

Інші доходи

2240

0

 

 

0

 

 

 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 

2280

 0

 

 

 0

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(                                       )0

(                                )0

 

Інші операційні витрати

2180

(                                       )0

(  0                              )

 

Інші витрати

2270

(                                       )0

(  0                              )

 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 

2285

(                                       )0

(0                                )

 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)

2290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок на прибуток

2300

(                                       )

(                                )

 

Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 

2350

0

 

 

0

 

 

 

                                                   

 

Керівник                                                                   __є підпис_______                  ___Чирва С.І.                                                                                                                                               (підпис)                                                                                                                (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                ____є підпис__                                                    _ Чирва С.І

    Є печатка                                                                                                                                              (підпис)                                                                                                                (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обновлен 13 янв 2019. Создан 27 дек 2018