Молодіжна спілка поляків України ' Квіти Полонії'

 

Angelanimals +380505329250

Креативна платформа взаємодії Друзі! Ми започаткували креативну платформу взаємодії АНГЕЛАНІМАЛЗ (наші чотириногі друзі) по застосуванню вмінь, талантів і навичок як то арт-терапія і інші, передових методів і тренінгів по навчанню самих тренерів-методистів і отримувачів послуг анімалотерапії в адаптації та реабілітації.
Animal assisted therapy - метод лікування пацієнтів за допомогою домашніх тварин (собак, коней, дельфінів, кроликів, кішок, птахів та ін.). У нас цей метод більше відомий під назвою зоотерапія або анімалотерапія (від лат. Animal - тварина). Широкого поширення анімалотерапія знайшла в західних країнах. У США існує міжнародна організація терапії тваринами (Pet Therapy International). Наш проект узагальнення та поширення анімалотерапії в Україні має офіційну назву "АНГЕЛ АНІМАЛЗ УКРАЇНА", англійською "ANGEL ANIMALS OF UKRAINE"


Dear friends!
We have launched a creative platform for the interaction called "ANGELANIMALS (our four-legged friends)" on the use of skills, talents and crafts such as art therapy and other, advanced techniques and trainings for the training of trainers-methodists and recipients of the services of anima-therapies in adaptation and rehabilitation.
Animal assisted therapy -
 is a method of treating patients by pets (dogs, horses, dolphins, rabbits, cats, birds, etc.). Animal therapy has become widespread in western countries. For example, there is an international pet treatment organization (Pet Therapy International) in the United States. Our project on generalization and distribution of animal therapy in Ukraine we have called  "ANGEL ANIMALS OF UKRAINE"Обновлен 28 июл 2018. Создан 26 июл 2018