Молодіжна спілка поляків України ' Квіти Полонії'

КАРТА ПОЛЯКА

Консультації по телефону надаються після попередньої оплати послуги(400грн). Архівних довідок та запису до консульств НЕ НАДАЄМО!
 

Допомогаємо коштами ВІДРОДИТИ АВІАЦІЮ УКРАЇНИ  через благодійний фонд. (Картка Приватбанку фонду 5329 5720 0013 5005 або р/р)

 

Головні права власника карти поляка

 

Карта поляка є документом, підтверджуючим приналежність до польського народу.

Власник Карти поляка може: 

–   безкоштовно отримати довгострокову візу на перебування, що дає право на багатократне пересічення кордонів Республіки Польща; 

–    може легально працювати на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу; 

–    може займатися в Польщі підприємницькою діяльністю на таких же підставах, як польські громадяни;

–    може користуватися в Польщі безкоштовною системою освіти на основному, середньому і вищому рівнях на таких же початках, як польські громадяни, і одночасно звертатися за фінансовою допомогою і стипендіями, призначеними для іноземців, що виучуються в Польщі; 

–    може в термінових випадках користуватися безкоштовною системою охорони здоров'я Польщі на таких же початках, як польські громадяни;

 –    може користуватися 37-процентною знижкою на залізничний проїзд на території Польщі;–    може безкоштовно відвідувати державні музеї в Польщі;

 –   має право в першочерговому порядку прагнути отримати фінансові кошти, призначені на підтримку поляків за кордоном, з бюджету польської держави або з бюджету місцевої самоврядності на рівні гміни. Увага! Здобуття Карти поляка не означає здобуття польського громадянства, постійної посвідки на проживання на території Республіки Польща або права безвізового перетинання кордонів Республіки Польща.


Підстави для здобуття карти поляка

 

Карта поляка може бути надана особі, яка вважає себе такою, що належить до Польського Народу і при цьому: 

1. Знає польську мову хоч би на базовому рівні і вважає її рідною мовою та    знає і підтримує польські традиції і звичаї; 

Подтвердит свою связь с польской культурой  базовым знанием польского языка, который считает родным языком, а также знанием и соблюдением польских традиций и обычаев

 

2. У присутності консула Республіки Польща або уповноваженого співробітника представить письмову декларацію приналежності до Польського Народу;

В присутствии консула Республики Польша подаст в письменном виде заявление о принадлежности к польскому народу;

 

3. Доведе, що принаймні один з батьків, бабуся або дідусь, або ж прабабуся та прадідусь були поляками за національністю та мали польське громадянство. Або ж представить письмову довідку від польської організації, підтверджуючу його активну участь в діяльності на користь  польської мови і культури або польської національної меншості протягом, принаймні, останніх трьох років.

 

Докажет, что является поляком по национальности или имело польское гражданство,   или  хотя бы один из родителей или дедушка, или бабушка, или прадедушка и прабабушка были польской национальности или имели польское гражданство (представит оригиналы документов и их копии);

Заявитель может представить альтернативную справку, выданную уполномоченной организацией польской диаспоры, подтверждающую активную деятельность в интересах сохранения польского языка и польской культуры или в интересах польского национального меньшинства в период, который составляет не менее, чем 3 последних года.


Перелік документів для карти поляка

(особисті, одного з батьків, дідуся або бабусі, обидва - прадідусі і прабабусі):
1. Польські документи, що засвідчують особу; 

2. Акти цивільного стану або їх копії, свідоцтва про народження і хрещення, шкільні атестати або інші документи, підтверджуючі польське походження; 

3. Документи, які підтверджують проходження служби в польських військових частинах;

4. Документи, підтверджуючі факт заслання або тюремного ув’язнення, в яких міститься запис про польське походження; 

5. Документи об реабілітації, в яких міститься запис про польське походження;

 6. Закордонні документи, що засвідчують особу, містять інформацію про те, що їх власник за національністю поляк;

7. Довідка від польської організації, що діє на території однієї з держав, в якій підтверджується активна участь в діяльності щодо розвитку польської мови і культури або польської меншості;

8. Офіційне рішення з питання визнання польського походження, видане відповідно до положень закону про репатріацію.

 

Хто видасть мені Карту Поляка?

 

Карту видає консул Республіки Польща відповідно до місця проживання особи, яка хоче отримати Карту Поляка. Необхідно пам’ятати, що прохання про Карту Поляка подається у письмовій формі. У консульстві не стягується плата за видачу Карти Поляка. Карта Поляка видається безкоштовно.

Що треба написати у проханні про Карту Поляка?

 Необхідно вказати:– ім’я та прізвище особи, яка подає прохання, дату та місце її народження, стать, адресу    проживання, громадянство, національність, а також громадянство і національність батьків, дідуся чи бабусі (або ж прадіда та прабабусі), якщо саме на їх походження посилається особа при поданні прохання про Карту Поляка.До прохання необхідно додати копію дійсного документу, що посвідчує особу, та копії документів, які підтверджують дані, наведені у проханні. Це можуть бути: польські документи, що посвідчують особу; акти про цивільний стан або ж їх дублікати; свідоцтва про хрещення; шкільні свідоцтва; документи, що підтверджують проходження військової служби у польських військових формуваннях; документ про підтвердження факту депортації або ув’язнення, в якому знаходиться запис про польське громадянство або ж польське походження жертви депортації або ув’язнення; документ реабілітації депортованої особи, в якому є запис про її польське походження; закордонний особовий документ (паспорт або свідоцтво про народження), в якому є наявний запис про польську національність; письмова довідка з польської або полонійної організації про активну участь даної особи у діяльності на користь польської мови, культури або польської національної меншини; правомочне рішення про польське походження, видане згідно з правилами Закону «Про репатріацію».   Увага!

Список польських та полонійних організацій, уповноважених до видавання таких довідок, буде оголошено в збірці постанов „Монітор Польскі” (доступний у консульстві).

 Заслужені особи можуть уникнути формальностей

Увага! Особам, які мають особливі заслуги, польський консул може видати Карту Поляка без обов’язкового надання підтверджень. Також під час розмови з особою, яка подає прохання про отримання Карти Поляка, консул оцінює рівень її володіння польською мовою.

 

Скільки часу діє Карта Поляка?

 Карта Поляка є дійсною протягом 10 років від дати її видачі. Не пізніше, як за три місяці до закінчення дії Карти Поляка потрібно подати прохання про продовження її дії на наступні 10 років. Карта Поляка також втрачає свою чинність, якщо її власник отримує польське громадянство або переїжджає жити на територію Республіки Польща.

Хто вручає Карту Поляка?

 Особі, якій вирішено видати Карту Поляка, відповідний документ вручає польський консул або уповноважена  ним особа. Якщо це можливо, вручення Карти повинно відбуватисяв урочистий спосіб. У випадку втрати чи знищення Карти Поляка, консул на прохання власника Карти видає її дублікат.

Як використовувати Карту Поляка?

Для того, щоб скористатись повноваженнями, які забезпечує Карта Поляка, необхідно пред’явити її разом з дійсним документом, який посвідчує особу.

Коли консул може відмовити у видачі Карти Поляка?

 Консул відмовить у видачі Карти Поляка у таких випадках:

– якщо заявник додасть до прохання документи з неправдивими особистими даними або неправдиву інформацію;

– якщо заявник дасть неправдиві свідчення, або ж приховає правду, підробить документ, чи використає справжній документ зі злим наміром;

– якщо заявник був репатрійований з території Польської Народної Республіки на підставі репатріаційних договорів, що були підписані в 1944-1957 роках, до однієї з держав-учасниць цих договорів.Карту Поляка не отримають також особи, які вже мають польське громадянство,а також ті, які проводять діяльність спрямовану на порушення безпеки, оборони, політичного ладу чи основних інтересів Республіки Польща.

 

Вони допоможуть

 Фундація „Допомога Полякам на Сході” допоможе Вам приготуватися до зустрічі з консулом. У квітні 2008 року на територіях, де проживають значні за кількістю польські спільноти, будуть створені спеціальні відділи Фундації,які матимуть за мету безпосередньо допомагати в приготуванні повногоі правильно заповненого прохання про надання Карти Поляка. Фундація вже понад п’ятнадцять років підтримує польські середовища у їхній освітній, медіальній, культурній та суспільній діяльності.Наша адреса: ul. Jazdow 10A, 00-467 Warszawa, tel.: +48 22 628 55 57zawa, tel.: +48 22 628 55 57 www.pol.org.pl
У якому випадку Карту Поляка може отримати дитина (до 18 років)?

 Якщо обоє батьків мають Карту Поляка або має її один з батьків, а другий у присутності польського консула висловить свою згоду на видачу дитині Карти Поляка.Увага! Батьківська згода не вимагається, якщо він (вона) був позбавлений батьківських прав. Якщо неповнолітньому виповнилось 16 років, він повинен особисто дати згоду на отримання Карти Поляка. Карта Поляка, надана неповнолітньому, втрачає свою дію через рік після його повноліття. Щоб уникнути цього, необхідно не пізніше, як за три місяці до закінчення терміну дії Карти Поляка подати прохання про продовження дії Карти на 10р
Konsulat Generalny RP w Charkowie: 61002 Charkow, ul. Artioma 16, telefon: (00-380 57) 75 78 801, faks: (00-380 57) 75 78 804, e-mail: kgrp@kharkov.ukrtel.ua, www.charkowkg.polemb.net Konsulat Generalny w Lucku: 43016 Luck, ul. Katedralna 7, telefon: (00-380 332) 77 06 10 do 12, 77 00 44, faks: (00-380 332) 77 06 15, e-mail: konsulat@konsulat.lutsk.ua, www.luckkg.polemb.net Konsulat Generalny w Odessie: 65014 Odessa, ul. Uspienska 2/1, telefon: (00-380 48) 722 56 96; 722 60 03, faks: (00-380 48) 722 77 01, e-mail: sekretariat@paco.odessa.ua, www.odessakg.polemb.net
Osoba, ktora ma Karte Polaka: moze bez oplat otrzymac wize pobytowa dlugoterminowa uprawniajaca do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej; moze podejmowac na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalna prace bez koniecznosci posiadania zezwolenia na prace; moze prowadzic w Polsce dzialalnosc gospodarcza na takich samych zasadach jak obywatele polscy; moze w Polsce korzystac z bezplatnego systemu oswiaty; moze w stanach naglych korzystac w Polsce z bezplatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;moze za darmo zwiedzac muzea panstwowe w Polsce; moze w pierwszej kolejnosci ubiegac sie o srodki finansowe z budzetu panstwa polskiego lub z budzetu samorzadow gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polakow za granica. 
Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Несовершеннолетние лица до 18 лет могут получить Карту поляка исключительно  по заявлению родителей,  которые уже имеют Карту поляка. Если Карту поляка имеет только один из родителей, другой из родителей может выразить  в присутствии консула согласие на получение несовершеннолетним Карты поляка (такое согласие                          не требуется, если другой из родителей лишен родительских прав). Признание Карты поляка несовершеннолетнему, которому исполнилось 16 лет, может произойти только       с его согласия.

 

Карта поляка, выданная лицу, достигшему  65-летнего возраста, является бессрочной.

 

Владелец Карты поляка имеет право:

  • Быть освобожденным от обязанности иметь разрешение на работу на территории РП;
  • заниматься хозяйственной деятельностью на тех же условиях, что и польские граждане;
  • поступать и учиться в докторантуре или получать другую форму образования, а также принимать участие в научных исследованиях и исследованиях  развивающего  характера;
  • получать образование в соответствии с условиями, определенными в законе от 7 сентября 1991 г. о системе образования («Вестник законов» 2004 г.,  № 256, поз. 2572 (с позднейшими изменениями п.5);
  • в экстренных случаях пользоваться в Польше бесплатной медицинской помощью на тех же условиях, что и польские граждане;
  • пользоваться 37% скидкой на проезд на железнодорожном транспорте на территории Польши;
  • на бесплатное посещение государственных музеев в Польше;
  • обращаться в первую очередь за финансовой помощью из бюджета польского государства или из бюджета органов самоуправления гмин в Польше, предназначенной на поддержку поляков за границей;
  • на освобождение от оплаты за оформление визы;
  • получать визу только лишь на основании карты без дополнительных документов (приглашение, страховой полис).

Лицо, обладающее Картой поляка:
- может бесплатно получить долгосрочную визу на пребывание, дающую право на многократное пересечение границ Республики Польша;
- может легально работать на территории Республики Польша без необходимости получать разрешение на работу;
- может заниматься в Польше предпринимательской деятельностью на таких же основаниях, как польские граждане;
- может пользоваться в Польше бесплатной системой образования на основном, среднем и высшем уровнях на таких же началах, как польские граждане, и одновременно обращаться за финансовой помощью и стипендиями, предназначенными для иностранцев, обучающихся в Польше;
- может в срочных случаях пользоваться бесплатной системой здравоохранения Польши на таких же началах, как польские граждане;
- может пользоваться 37-процентной скидкой на железнодорожный проезд на территории Польши;
- может бесплатно посещать государственные музеи в Польше;
- имеет право в первоочередном порядке стараться получить финансовые средства, предназначенные на поддержку поляков за границей, из бюджета польского государства или из бюджета местного самоуправления на уровне гмины.

Чтобы получить Карту поляка следует:

 1.       Собрать документы, подтверждающие польскую национальность; например, свидетельство о рождении заявителя, в котором есть запись о польской национальности одного из родителей;

2.       Сделать копию заграничного паспорта (страница с фотографией) и внутреннего паспорта (страница с фотографией и страница с адресом постоянного места жительства). Копии и оригиналы документов нужно показать консулу во время встречи (копии остаются в Консульском отделе, а оригиналы будут возвращены заявителю);

3.       Заполнить анкету о признании Карты поляка. Анкету можно получить в любом Консульском отделе Польши, в организациях польской диаспоры и в интернете по адресу: http://www.charkowkg.polemb.net

В указанном на анкете месте необходимо наклеить одну соответствующую возрасту фотографию (3,5 - 4,5 см); просим, чтобы фото было хорошего качества. Заполненную анкету нужно подписать в указанном месте. Подпись должна поместиться в нарисованной рамке.

4. Позвонить в Консульский отдел и договориться с консулом о встрече по тел.: 231 15 53. Консул принимает заявителей только после предварительно установленной по телефону даты  встречи с понедельника по пятницу с 9.15 - 12.30 и с 15.30 - 16.15.

 

На встречу с консулом  в назначенные день и время просим принести:

- заполненную анкету-заявление с фотографией;

- оригиналы и ксерокопии документов;

- оригиналы и ксерокопии заграничного и внутреннего паспортов.

Консул будет проводить беседу только на польском языке.

Консул также выдаст заявление о принадлежности заявителя к польскому народу, которое нужно подписать.

5. Сроки выдачи Карты поляка составляют в среднем один месяц, однако каждый случай рассматривается индивидуально и эти сроки могут продлеваться.

 

Заявление о признании Карты и документы принимает исключительно

компетентный консул с учетом  места проживания заявителя.Заявления нельзя высылать по почте.

Какие могут быть причины отказа в  признании Карты поляка ?

 Заявитель не выполняет главных условий признания Карты поляка (принадлежность к польскому народу, базовое знание польского языка, а также знание и соблюдение польских традиций и обычаев ).

Заявитель представил заявление или документы, содержащие  неправильные персональные данные или ложную информацию.   

Заявитель в беседе с консулом  сказал неправду или скрыл правду, или использовал фальшивые документы.

Заявитель репатриировался из  Польши на основании договоров, заключенных  между Польшей   и Cоветскими Республиками Беларусь, Украина, Литва или с бывшим СССР, в 1944-1957 г.г.,  в одно из этих государств.

Заявитель приобрел польское гражданство или разрешение  на  поселение в Польше   

(имеет вид на жительство ).

Если это требуется в интересах защиты, безопасности и охраны общественного порядка Республики Польша.

Заявитель действует или действовал в ущерб основным интересам  РП.

На  отрицательное решение консула можно подать апелляцию в Совет по делам поляков на востоке,  которая  подается  при посредничестве консула в течение 30 дней от даты вручения решения.

 

ВНИМАНИЕ !

Владелец  Карты поляка не приобретает польского гражданства,

не имеет права  на поселение (постоянное жительство) в Польше.

Карта поляка не заменяет визу  и не дает права пересечения границы.

Заявитель не платит за процедуру, связанную с ходатайством о получении Карты поляка. 


Інтенсивний курс для здобуття карти поляка

Сотні тисяч громадян польського походження, які проживають на просторах колишнього СРСР, волею долі або в результаті післявоєнного зрушення кордонів на Захід  виявилися за межами батьківщини. Сьогодні вони можуть претендувати на «Карту поляка», покликану укріпити зв'язки з Польщею.

Курси «Карта поляка» - курси польської мови, історії, культури і літератури» адресована особам, які готуються до співбесіди в консульських установах Республіки Польща в Республіці Україна на предмет здобуття «Карти поляка». Обов'язковою умовою для її здобуття є володіння польською мовою. Може бути вона надана особі, яка знає польську мову хоч би на базовому рівні і вважає його рідним, а також знає і підтримує польські традиції і звичаї.Бесіда з представником консульства ведеться на польській мові, тому стоїть до неї серйозно підготуватися. Маємо викладачів, ЯКІ ПО СКАЙПУ ВИКЛАДАЮТЬ ТАКІ КУРСИ,

 

После успешного прохождения собеседования, (бесплатно) представитель консульства выдаст вам решение о выдаче Карты Поляка. В среднем Карту Поляка изготавливают 2-3 месяца. После получения документа можно сразу же подавать прошение о выдаче мультивизы «Д» на годовой период, которая дает возможность учиться и работать на территории Польши без специальных разрешений.

 Ми не займаємося махінаціями , пов"язаними з картою поляка. Розміщена тут інформація є вичерпною.  По питанням отримання карти поляка звертайтеся до свого консульства.

Індивідуальні консультації - за окрему плату, в письмовому вигляді по ел.пошті dobrotno@ukr.net
Консультації по телефону надаються  після попередньої оплати послуги (400грн)  або письмово,до консульства на співбесіду не реєструємо!

Напишіть своє питання, у випадку отримання ствердної відповіді про наявність потрібної Вам інформації відповідь отримаєте після оплати на рахунок організації 400грн. Внески та Статут
Обновлен 01 апр 2016. Создан 02 мар 2012